Trang trí nhà cửa 1 nhà cưới hỏi giá bao gồm:
-Rèm
-Chữ hỷ
-Bàn thờ,lư đồng
-Hai bình hoa tươi bàn thờ theo tông màu
-Bản để quả
-Bàn 2 họ(2 cái)
-Ghế nơ(12 ghế) hoặc tiffany
-Tách trà(12 tách),bình trà(2 bình)
-Hoa tươi để bàn
-Nước suối tên cdcr
-Bộ chữ cô dâu chú rể
-Cổng hoa lụa theo tông màu.